Hotline: 096 436 1313

Y TẾ NHẬT BẢN NIỀM TIN CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN 

Ts. Đinh Ngọc Hải

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

 

 

 

Bà Đoàn Thị Bích Hà

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

 

 

 

Cung cấp bởi Bizweb