Ts. Đinh Ngọc Hải

Ts. Đinh Ngọc Hải

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

- Học vấn: Thạc sỹ và Tiến sỹ tại trường Đại học Saitama, Nhật Bản

- Kinh nghiệm: Ông Đinh Ngọc Hải đã có 17 năm kinh nghiệm sống và làm việc tại Nhật Bản, trong đó có 10 năm kinh  nghiệm quản ký và kinh doanh tại Nhật Bản. Ông cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội tại Nhật như là Sáng lập viên Câu lạc bộ Rotary quốc tế Yuai tại Tokyo, và Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.