Gói khám bệnh chuẩn đoán tuổi thọ bằng công nghệ gen

 

Xét nghiệm mRNA (xét nghiệm Maana) là xét nghiệm đánh giá qua so sánh giữa lượng phát hiện Gen tuổi thọ hiện tại đã được số trị hóa với giá trị trung bình tạm thời. Mức đánh giá được chia làm 5 mức dựa vào đó có thể biết được sức khỏe bản thân đang ở mức nào. Mục tiêu hướng đến mức "khỏe mạnh" bằng cách tiến hành thay đổi ý thức về sức khỏe thông qua việc cải thiện tập quán sinh hoạt.

 

 

- Giá trị trung bình tạm thời 51.1 là đường Start line (bắt đầu) trong cải thiện tập quán sinh hoạt, là kết quả dựa theo phân tích khoảng 500 trường hợp, nó không cố định mà được cập nhật theo biến đổi tăng thêm của người tham gia.

- Đường Boderline (đường biên) của các chỉ tiêu lực miễn dịch để chống lại bệnh tật .

- Từ kết quả xét nghiệm bác sĩ sẽ đưa ra những nhận xét về thói quen sinh hoạt hiện tại, tư vấn cách thay đổi tập quán sinh hoạt hiện tại để sống khỏe mạnh và tăng tuổi thọ.