KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MÔ TẢ TUYỂN DỤNG Vị trí: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) hoạt động trong lĩnh vực y tế, thương mại và đầu...

Xem thêm