Nhân viên bán hàng

Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực thương mại Quốc tế tư vấn và đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam....

Xem thêm