Hotline: 096 436 1313

Y TẾ NHẬT BẢN NIỀM TIN CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN 

 • Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát tìm hiểu và thâm nhập thị trường Việt Nam
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia xúc tiến cơ hội giao thương với doanh nghiệp tại Nhật Bản.
 1. Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu và thâm nhập thị trường Việt Nam

Với kinh nghiệm lâu năm làm việc hợp tác với các đối tác Nhật Bản, chúng tôi hiểu rõ nhu cầu và phương thức kinh doanh của các đối tác từ đó có thể nhanh chóng kết nối hiệu quả với các doanh nghiệp tiềm năng ở Việt Nam. Các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp bao gồm:

 • Cung cấp thông tin thị trường, các địa điểm và cơ hội đầu tư
 • Tư vấn thị trường, tư vấn chính sách pháp luật, các quy định, thủ tục cần thiết
 • Kết nối gặp gỡ làm việc với các đối tác tiềm năng
 • Kết nối gặp gỡ với các Sở, Ngành, các cơ quan hành chính liên quan
 • Đưa đoàn công tác tham dự triển lãm, hội nghị, hội thảo thương mại, đầu tư…
 • Các hoạt động hỗ trợ khác: sắp xếp chỗ ở (khách sạn, chỗ ở…), phương tiện đi lại, phiên dịch,…
 1. Hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam

Do khác biệt về môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp Nhật Bản dù đã đầu tư vào Việt Nam đều hay gặp một số khó khăn nhất định trong việc định hướng và phát triển kinh doanh. JVI sẽ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp này thông qua các dịch vụ như:

 • Tư vấn thị trường, tư vấn chính sách pháp luật, các quy định, thủ tục cần thiết
 • Kết nối gặp gỡ làm việc với các đối tác tiềm năng
 • Kết nối gặp gỡ với các Sở, Ngành, các cơ quan hành chính liên quan
 • Các dịch vụ hỗ trợ về chỗ ở, nhân lực, phiên dịch, logistic.
 1. Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia xúc tiến cơ hội giao thương với doanh nghiệp tại Nhật Bản.
Cung cấp bởi Bizweb