Bà Đoàn Thị Bích Hà

Đoàn Thị Bích Hà

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

- Học vấn: Cử nhân Học viện tài chính

- Kinh nghiệm: Bà Đoàn Thị Bích Hà có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, quản lý tài chính. Bà từng làm việc và giữ chức vụ quan trọng trong các công ty, tập đoàn lớn Việt Nam như chức vụ kế toán trưởng của Công ty CP Hồng Hà Dầu Khí, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Hồng Hà Dầu Khí.