Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Bà Nguyễn Thị Vân Anh Phó Giám đốc - Học vấn: tốt nghiệp Cử nhân Đào tạo Nhật Bản, các chứng chỉ đào tạo của các công ty nước ngoài. - Kinh nghiệm: Bà...

Xem thêm

Bà Đoàn Thị Bích Hà

Bà Đoàn Thị Bích Hà Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc - Học vấn: Cử nhân Học viện tài chính - Kinh nghiệm: Bà Đoàn Thị Bích Hà có hơn 30...

Xem thêm