Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Giám đốc

- Học vấn: tốt nghiệp Cử nhân Đào tạo Nhật Bản, các chứng chỉ đào tạo của các công ty nước ngoài.

- Kinh nghiệm: Bà Nguyễn Thị Vân Anh sinh ngày 18/09/1977. Từng sinh sống, học tập và làm việc 7 năm (từ năm 1997 đến năm 2004) tại Nhật Bản. Bà có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty Nhật Bản và Việt Nam: như trợ lý tổng Giám đốc công ty TNHH Yazaki Nhật Bản, Trưởng phòng hành chính tổng hợp công ty TNHH Secom Việt Nam, Phó giám đốc công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế...